Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomi raportoi kestävän kehityksen kansallista toteuttamisesta YK:ssa - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 2.8.2016

Suomi raportoi kestävän kehityksen kansallista toteuttamisesta YK:ssa

Kuva: Niki Miettinen

National Voluntary Review
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen piti laajan ja monipuolisen esityksen 19. heinäkuuta 2016 YK:n päämajassa New Yorkissa kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimintaohjelman, Agenda 2030:n, toteuttamisesta Suomessa. Ministeri Tiilikainen esitteli Suomen kansallisen raportin, toimeenpanon rakenteet ja menetelmät sekä antoi konkreettisia esimerkkejä kestävästä kehityksestä. Suomen raportti kestävän kehityksen toimeenpanosta sai paljon kiitosta.

Kuva: Niki Miettinen
HLPF16NVRTilaisuudenAvaus
YK:n Pääsihteeri Ban Ki-moon avaamassa tilaisuuden

Ministeri Tiilikainen aloitti kertomalla ihmisoikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon olevan ydin kestävän kehityksen toteuttamiselle. Agendan tämän vuoden teema (Leave no one behind) ”kaveria ei jätetä” on ollut Tiilikaisen mukaan kulmakivenä suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomessa on valittu suunta, jossa pyritään luomaan kaikille samat mahdollisuudet hyvinvointiin lähtökohdista riippumatta. Tästä hyvänä esimerkkinä käytettiin Suomen ilmaista laadukasta koulutusta ja kouluruokaa.Agenda 2030:n toimeenpano käynnistyi vuoden alusta ja sen edistymistä seurataan ja arvioidaan globaalilla, alueellisella sekä kansallisella tasolla (http://yk.fi/sdg ). Ensimmäinen kestävän kehityksen seurantakokous, korkean tason poliittinen foorumi (High Level Political Forum, HLPF) pidettiin YK:n talous- ja sosiaalineuvoston ECOSOCin alaisuudessa New Yorkissa 11.-20.7.2016. Kokouksessa 22 maata kertoi työstään ja jakoi kokemuksiaan onnistumisista ja mahdollisista haasteista.  Suomi raportoi ensimmäisten maiden joukossa omista suunnitelmistaan. Suomen kanssa samassa ryhmässä pitivät esityksensä Samoa, Uganda ja Saksa. 

Kuva: Niki Miettinen
HLPFNVRTillikainenAloittamassa
ministeri Tiilikainen aloittamassa Suomen esityksen

Suomen mallissa olennaista on tiivis yhteistyö sidosryhmien kanssa. Suomen kestävän kehityksen toimikuntaan kuuluvat mm. kansalaisjärjestöjen, puolueiden, elinkeinoelämän, palkansaajajärjestöjen, korkeakoulujen, kuntien ja aluehallinnon sekä saamelaisten edustajat. Yhteistyöllä pyritään iskostamaan kestävän kehityksen ajatus läpi koko yhteiskunnan. Myös Suomen valtuuskunnassa olivat edustettuina valtionhallinnon lisäksi kansalaisjärjestöt KEPA ja Kehys ry, yritykset S-ryhmä ja Rudus, sekä Espoon kaupunki. 

Kuva: Sanni Inovaara
HLPFNVRRilli
Kehys ry:n Rilli Lappalaisen puheenvuoro

Osana Suomen esitystä Kehys ry:n Rilli Lappalainen piti puheenvuoron kansalaisjärjestöjen näkökulmasta. Lappalainen huomautti, että on tärkeä, että Suomi ottaa kestävän kehityksen tavoitteet huomioon budjetoinnissa koskien esimerkiksi kehitysyhteistyötä ja koulutusta. Ministeri Tiilikainen painotti, että kansalaisjärjestöjen roolia. Heidän panoksensa myötä päättäjien toiminta on jatkuvan arvioinnin kohteena, mikä on tärkeää kestävän kehityksen toteutumiselle. Suomi toivoi samalla kannustavansa myös muita maita sisällyttämään kansalaisyhteiskunnan kriittisen puheenvuoron esityksiinsä tulevina vuosina.

Ministeri Tiilikainen korosti esityksessään kansallisen toimeenpanon lisäksi myös Suomen roolia kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa kansainvälisesti erityisesti Suomen kehityspolitiikan kautta. Vaikka Suomi on joutunut vähentämään kehitysapuaan, on se pitänyt tärkeänä, että kaikkein köyhimmille kehitysmaille annetaan 0,2 % kehitysapuosuudesta Suomen bruttokansantuotteesta.

Kuva: Niki Miettinen
HLPFNVRTiilikainenLähi
ministeri Tiilikainen lopettamassa Suomen esitystä

Ministeri Tiilikainen korosti poliittisen johdonmukaisuuden tärkeyttä kestävän kehityksen toteuttamisessa. Suomen raportti sai kiitosta sidosryhmien osallistamisen lisäksi erityisesti Suomen vahvuuksia ja haasteita luotaavasta itsenäisestä monitieteisestä ja indikaattoripohjaisesta taustakartoituksesta. Alustavien tulosten mukaan Suomen vahvuuksia Agenda 2030:n toteuttamisessa ovat erityisesti SDG 4 (koulutus ja elinikäinen oppiminen) sekä SDG 16 (yhteiskunnan vakaus ja hyvä hallinto). Suomen haasteita ovat SDG 8 (kestävä talouskasvu ja työllisyys) sekä SDG 13 (ilmastonmuutoksen vastainen toiminta). Syksyllä tuloksia analysoidaan tarkemmin ja poliittisen prosessin lopputuloksena hallitus hyväksyy kansallisen Agenda 2030 toimeenpanosuunnitelman.

Suomen esityksen päätteeksi näytettiin video yhteiskuntasitoumuksesta. 

Tilaisuudesta on tiedotettu Ympäristöministeriön sivuilla 21.07.2016:
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Suomen_kestavan_kehityksen_tyo_sai_kiito(39910)

Tiivistelmä suomen raportista: http://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/Executive_Summary_Report_290616.pdf/b9c895db-9157-4c93-b1f7-eac9b0591746

Linkki video yhteiskuntasitoumuksesta: https://www.youtube.com/watch?v=0Zkz1cwvMnA&list=PLgS5PsOs9_ZdGCwBU6WpbFccVfoxO7Uhq&index=2

Edustustolla pidetystä sivutapahtumasta, keskiviikko aamuna 20.7 voi lukea täältä: http://kestavakehitys.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/suomalaisille-yrityksille-jarjestoille-ja-kaupungille-huippuvastaanotto-suomen-sivutapahtumassa-yk-n-korkean-tason-viikolla

Tulosta

Päivitetty 4.11.2016


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot