Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neljä tuomiota koskien kieltoa syyttää ja rangaista kahdesti - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 20.5.2014 | Ulkoministeriö

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neljä tuomiota koskien kieltoa syyttää ja rangaista kahdesti

Tiedote 120/2014
20.5.2014

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut 20. toukokuuta neljä Suomea koskevaa tuomiota. Kahdessa tapauksessa EIT totesi, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan mukaista kieltoa syyttää ja rangaista kahdesti (ns. ne bis in idem -periaate) oli loukattu. 

Tapaukset koskivat valittajia, joille oli asetettu veronkorotuksia ja jotka oli myöhemmin tuomittu veropetoksesta rikosprosessissa. EIT on jo aiemmin katsonut, että Suomen verolainsäädännön mukaan määrätty veronkorotus on rangaistuksenluonteinen. Tapauksissa oli kysymys siitä, katsotaanko kielto syyttää ja rangaista kahdesti esteeksi peräkkäisille menettelyille eli vasta silloin, kun veronkorotuksen tullessa lopulliseksi nostetaan saman menettelyn perusteella syyte verorikoksesta, vai estääkö syytteen tutkimisen jo samaa asiaa koskevan veronkorotusasian samanaikainen vireilläolo.

EIT katsoi asian samanaikaisen vireilläolon erillisissä prosesseissa loukkaavan kieltoa syyttää ja rangaista kahdesti, sillä toista prosessia ei ollut keskeytetty ensimmäisen prosessin tullessa lopulliseksi. EIT totesi kuitenkin, että tapausten jälkeen Suomen oikeuskäytännössä ja lainsäädännössä tapahtuneet muutokset vaikuttaisivat vastaavan EIT:n nyt ottamaa kantaa.

EIT määräsi valtion korvaamaan molemmille valittajille 3 000 euroa aineettomista vahingoista ja 943,41 euroa oikeudenkäyntikuluista toiselle valittajista ja toiselle 2 500 euroa.

Kahdessa muussa tapauksessa EIT ei todennut loukkausta. Näistä toisessa EIT totesi, että valittajalla oli tosiasiallinen mahdollisuus estää kaksinkertainen rangaistus valittamalla hänelle annetussa määräajassa, mitä hän ei tehnyt. Määräaika valittaa ensimmäisestä prosessista oli edelleen kesken toisen prosessin tullessa lopulliseksi. Toisessa tapauksessa, jossa EIT ei todennut loukkausta, oli EIT:n mukaan kyse eri tosiseikkoihin perustuvista prosesseista. 

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Katja Fokin, puh. 0295 351 175, ihmisoikeustuomioistuin-  ja -sopimusasioiden yksikkö, etunimi.sukunimi@formin.fi

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 20.5.2014


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot