Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Naisten aseman toimikunta hyväksyi loppupäätelmät 58. istunnossaan New Yorkissa - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista : Uutiset

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 25.3.2014

Naisten aseman toimikunta hyväksyi loppupäätelmät 58. istunnossaan New Yorkissa

YK:n naisten aseman toimikunta (Commission on the Status of Women, CSW) hyväksyi perjantaina 21.3.2014 yksimielisesti loppupäätelmät 58. istunnossaan New Yorkissa. Istunnon pääteemana oli tänä vuonna vuosituhattavoitteiden toteuttamisen haasteet ja onnistumiset naisten ja tyttöjen osalta (Challenges and Achievements in the Implementation of the Millenium Development Goals for Women and Girls). CSW:n 58. istunto järjestettiin YK:n päämajassa 10. - 21.3.2014.

Loppupäätelmissä todetaan vahvasti, että useissa vuosituhattavoitteissa ei otettu riittävällä tavalla huomioon naisten ja tyttöjen asemaa, mikä on vaikuttanut keskeisesti siihen, että vuosituhattavoitteita ei ole monilta osin saavutettu. Loppupäätelmissä alleviivataan myös, että niin kauan kuin naiset ja tytöt ovat yhteiskunnassa epätasa-arvoisessa asemassa, vuosituhattavoitteita tai todellista kestävää kehitystä ei tulla saavuttamaan. Tulevalla vuoden 2015 jälkeisellä kehitysagendalla sukupuolten tasa-arvon sekä naisten ja tyttöjen voimaannuttamisen on oltava omana erillisenä tavoitteenaan, minkä lisäksi ne tulee valtavirtaistaa kaikkiin muihin tavoitteisiin.

Loppupäätelmissä on huomioitu useita Suomen ja EU:n tavoitteiden kannalta keskeisiä asioita. Loppupäätelmien mukaan sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi erityistä huomiota on kiinnitettävä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen, naisten osallistumisen ja johtajuuden vahvistamiseen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja lisääntymisoikeuksien toteuttamiseen.

Tiukoista neuvotteluista huolimatta tekstiin ei kuitenkaan saatu mainintaan seksuaalioikeuksista tai perheiden monimuotoisuudesta useiden maiden vastustaessa niitä voimakkaasti.

Suomi jakoi kokemuksia äitiysterveydestä

Kuva: Marjo Pekkanen
Ministeri Paavo Arhinmäki ja suurlähettiläs, Suomen pysyvä edustaja YK:ssa Jarmo Viinanen esittelivät äitiyspakkausta naisten aseman toimikunnan avajaisistunnossa maanantaina 10.3.2014
Ministeri Paavo Arhinmäki ja suurlähettiläs Jarmo Viinanen esittelivät äitiyspakkausta naisten aseman toimikunnan avajaisistunnossa maanantaina 10.3.2014.

CSW:n aikana Suomi profiloitui erityisesti äitiysterveyttä eli viidettä vuosituhattavoitetta koskevalla ohjelmallaan. Suomen delegaatio esitteli muun muassa ministerin johdolla suomalaista äitiyspakkausta, joka herättikin laajaa kiinnostusta.

Suomen delegaation johtaja, tasa-arvoasioista vastaava ministeri Paavo Arhinmäki korosti Suomen kansallisessa puheenvuorossa CSW:n ensimmäisellä viikolla, että ilman seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien toteutumista sukupuolten tasa-arvoa ei tulla saavuttamaan. Ministeri totesi, että naisilla ja tytöillä tulee olla sekä oikeus että tarvittava tieto tehdä itsenäisiä päätöksiä koskien omaa vartaloaan, seksuaalisuuttaan sekä lisääntymisterveyttään.

Tulosta

Päivitetty 11.4.2014


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot