Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

EU:n ja Kiinan väliset investointisopimusneuvottelut alkavat - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 21.1.2014

EU:n ja Kiinan väliset investointisopimusneuvottelut alkavat 

Tiedote 17/2014
21.1.2014

Euroopan unionin ja Kiinan väliset investointisopimusneuvottelut käynnistyvät 21.–23. tammikuuta pidettävällä neuvottelukierroksella Pekingissä. Neuvottelujen aloittamisesta sovittiin osapuolten välisessä huippukokouksessa helmikuussa 2012.

Sopimusneuvottelujen tavoitteena on poistaa asteittain EU:n ja Kiinan väliset investointien esteet samalla kun Kiinassa oleville eurooppalaisille sijoittajille ja näiden sijoituksille taataan korkein mahdollinen oikeudellinen suoja. Pyrkimyksenä on luoda tasapuolinen toimintaympäristö eurooppalaisille ja kiinalaisille sijoittajille ja siten edistää myös kiinalaisia sijoituksia Eurooppaan.

Tarkoituksena on, että sopimus kehittää unionin jäsenmaiden parhaita sopimuskäytäntöjä ja sisältää sijoittajan ja sopimuspuolen välisen riitojenratkaisun samalla kun se avaa Kiinan markkinoita eurooppalaisille sijoituksille. Riitojenratkaisu ei kuitenkaan ulotu markkinoillepääsykysymyksiin vaan ainoastaan laillisesti tehtyihin sijoituksiin kohdistuvaan mielivaltaiseen ja syrjivään kohteluun.

Suomi pitää erityisen tärkeänä sitä, että sopimuksella edistetään kestävää kehitystä. Sopimus ei myöskään estä sopimuspuolia edistämästä sosiaalisia, ympäristöllisiä ja ihmisoikeuksia edistäviä tavoitteita.

Kiina on yksi Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista. Suomen vienti Kiinaan on ollut kasvussa, vaikka maiden välinen kauppa onkin kärsinyt maailman talouden epävarmuuksista. Tammi–lokakuussa 2013 Suomen tuonti Kiinasta oli noin 3,1 miljardia ja vienti Kiinaan noin 2,4 miljardia euroa. Kiina on keskeinen investointikohde suomalaisille yrityksille sekä suoraan että välillisesti.

Voimaan astuessaan sopimus korvaa Suomen ja Kiinan välisen sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen (Suomen säädöskokoelman sopimussarjan nro 87/2006).

Lisätietoja: kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori, kauppapolitiikan yksikkö, puh. 040 557 6862

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 21.1.2014


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot