Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio yksityiselämän kunnioitusta koskevassa asiassa - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 14.1.2014 | Ulkoministeriö

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio yksityiselämän kunnioitusta koskevassa asiassa

Tiedote 7/2014
14.1.2014

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut 14. tammikuuta Suomea koskevan tuomion, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvattua oikeutta yksityiselämän kunnioittamiseen oli loukattu.

Tapaus koski vankien tarkkailuhaalareiden käyttöä. Valittajat olivat joutuneet käyttämään tarkkailuhaalareita ollessaan eristyksissä huumeiden salakuljetusepäilyjen takia. Valittajat katsoivat, että haalareiden käyttö oli Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan vastaista epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua. EIT otti itsenäisesti tutkittavaksi 8 artiklan mukaisen yksityiselämän kunnioittamisen. Valittajat katsoivat, ettei vankihaalareiden käytölle ollut perusteita kansallisessa lainsäädännössä.  

EIT katsoi, että tapauksessa on loukattu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa. EIT totesi, että vankihaalareiden käytöllä puututaan henkilön yksityiselämän kunnioittamiseen eikä tälle puuttumiselle ollut riittävää perustaa kansallisessa lainsäädännössä. EIT:n mukaan voimassa olleessa lainsäädännössä ei ollut tarpeeksi selvästi säännelty asiasta eikä suljettujen vankihaalarien käyttö eristyksen aikana ollut valittajien ennakoitavissa. EIT totesi äänestysratkaisussaan, ettei tapauksessa ole loukattu ihmisoikeussopimuksen 3 artiklaa.

EIT määräsi valtion korvaamaan molemmille valittajille 3 000 euroa aineettomista vahingoista ja 2 500 euroa oikeudenkäyntikuluista ensimmäiselle valittajalle ja 1 000 euroa toiselle valittajalle.

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Katja Fokin, puh. 0295 351 175, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, etunimi.sukunimi@formin.fi.


Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 14.1.2014


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot