Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomi YK:n kestävän kehityksen rahoituskomitean johtoon - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista : Puheet

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
605 Third Avenue, 35th Floor
New York, N.Y. 10158, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, Sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 29.8.2013 | Ulkoministeriö

 

Suomi YK:n kestävän kehityksen rahoituskomitean johtoon

Tiedote 181/2013
28.8.2013

Suurlähettiläs Pertti Majanen on tänään 28. elokuuta valittu Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen rahoitusta pohtivan komitean puheenjohtajaksi New Yorkissa.

Majanen toimii 30-henkisen asiantuntijaryhmän rinnakkaispuheenjohtajana yhdessä Nigerian entisen valtionvarainministerin Mansur Muhtarin kanssa vuoden 2014 loppuun asti.

”Suurlähettiläs Majasen asema YK:n rahoituskomitean puheenjohtajana antaa Suomelle ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana muovaamassa globaalia kehitystä”, toteaa kehitysministeri Heidi Hautala. ”Onnistunut rahoitusehdotus voi luoda pohjan menestyksekkäille neuvotteluille siitä, millaiset kehitystavoitteet YK sopii seuraavaksi 15 vuodeksi.”

Komitean tehtävänä on tuottaa esitys vuoteen 2030 ulottuvasta strategiasta, jolla rahoitetaan kestävään kehitykseen pyrkivä työ, mukaan lukien ilmastorahoitus ja kehitysyhteistyö. Koska komitean työkenttä on hyvin laaja, puheenjohtajien tehtävä on huolehtia, että eri YK-prosessit toimivat yhteen.

Rahoitusstrategiaehdotus tulee kattamaan laaja-alaisesti eri rahoituslähteitä. Suomen tavoitteena on päätyä käytännöllisiin, konkreettisiin ja toimintasuuntautuneihin ehdotuksiin, joiden toimeenpano olisi tehokasta.

Yksityisellä rahoituksella tulee olemaan keskeinen merkitys julkisen rahoituksen lisäksi. Olennainen kysymys on, kuinka kaupan ja kansainvälisten investointien rahoitusvirroissa otetaan kestävän kehityksen tavoitteet huomioon ja kuinka investointeja kohdennetaan entistä enemmän esimerkiksi ilmastotoimiin.

Julkisella kehitysyhteistyörahoituksella on tärkeä merkitys, mutta on selvää, että valtaosan rahoituksesta täytyy tulla muista lähteistä.

”Avainasemassa ovat kehitysmaiden omat voimavarat, joten kysymykset verotuksesta, luonnonvarojen vastuullisesta hallinnosta tai investointien läpinäkyvyydestä ovat tärkeä osa komitean työtä”, ministeri Hautala sanoo.

YK:n kestävän kehityksen rahoituskomitea on osa laajaa kokonaisuutta, jolla YK vie eteenpäin valmisteluja vuoden 2015 jälkeisestä työstä kehityksen hyväksi. Vuonna 2000 asetettujen, niin sanottujen vuosituhattavoitteiden määräaika päättyy vuonna 2015. YK:n pääsihteeri on asettanut joukon työryhmiä laatimaan ehdotuksia siitä, millaisiin tavoitteisiin maailmanjärjestön ja sen jäsenmaiden tulisi sitoutua seuraavaksi 15 vuodeksi, jotta äärimmäinen köyhyys saataisiin poistettua ja globaali kehitys saataisiin taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävälle tasolle vuoteen 2030 mennessä.

Tiekartta niin sanotun post-2015 kehitysagendan hyväksymiseksi tullaan hyväksymään 25. syyskuuta YK:n yleiskokouksessa.

Lisätietoja: suurlähettiläs Pertti Majanen, puh. +353 86 240 5758, osastopäällikkö Pekka Puustinen, puh. 040 481 9892, kehitysministerin lehdistöavustaja Milma Kettunen puh. 040 522 9869

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 29.8.2013


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot