Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Elisabeth Rehn Kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahaston johtokuntaan toiselle kaudelle - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 15.11.2012 | Ulkoministeriö

Elisabeth Rehn Kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahaston johtokuntaan toiselle kaudelle

Tiedote 269/2012
15.11.2012

Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) osapuolivaltiot valitsivat 14.11.2012 alkaneessa vuosi-istunnossaan ministeri Elisabeth Rehnin Kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahaston johtokuntaan toiselle kaudelle.

Ministeri Rehn valittiin uhrirahaston johtokuntaan ensimmäisen kerran marraskuussa 2009 ja hän on toiminut johtokunnan puheenjohtajana maaliskuusta 2010.  Kansainvälisesti arvostettu ihmisoikeusasiantuntija Rehn on aiemmin urallaan toiminut muun muassa kansanedustajana, puolustusministerinä, tasa-arvoministerinä ja europarlamentaarikkona sekä YK:n ihmisoikeusraportoijana ja YK:n pääsihteerin erityisedustajana entisen Jugoslavian alueella. Viime vuosina hän on omistautunut kansainvälisille tehtäville. Etenkin naisten asema sodankäynnissä ja heidän roolinsa rauhanrakentamisessa ovat olleet vahvasti läsnä Rehnin toiminnassa.

Vuonna 2002 perustetun uhrirahaston toiminta kohdistuu Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltävinä olevien rikosten uhrien ja heidän perheidensä auttamiseen. Johtokunnan pääasiallisena tehtävänä on ohjata uhrirahaston toimintoja ja resurssien jakamista sekä koordinoida ja valvoa avustushankkeita.

Uhrirahaston avustustoiminnan erityisenä kohderyhmänä ovat muun muassa seksuaalisen väkivallan uhrit sekä entiset lapsisotilaat. Rahaston varoja käytetään pääasiassa uhrien fyysiseen ja psyykkiseen kuntoutukseen sekä materiaaliseen tukeen. Jo 84.000 uhria on saanut avustusta rahaston kautta. Rahasto voi maksaa uhreille myös vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä ICC:n oikeudenkäynnin yhteydessä antaman päätöksen perusteella. Uhrirahasto on parhaillaan valmiudessa toteuttamaan tuomioistuimen sille antaman tehtävän liittyen uhreille maksettavien hyvitysten täytäntöönpanoon tuomioistuimen ensimmäisessä tuomiossa, jossa Thomas Lubanga todettiin syylliseksi lapsisotilaiden rekrytointiin ja käyttämiseen taisteluissa Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Suomi on yksi ICC:n uhrirahaston suurimmista lahjoittajamaista.

Kansainvälinen rikostuomioistuin on pysyvää rikosoikeudellista toimivaltaa käyttävä tuomioistuin. Sen toimivaltaan kuuluvat vakavimmat kansainväliset rikokset, joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan ja vakavat sotarikokset, jotka on tehty sen jälkeen, kun tuomioistuimen perussääntö tuli voimaan heinäkuussa 2002. Tuomioistuimen toimivalta täydentää valtioille kuuluvaa rikosoikeudellista toimivaltaa. Tuomioistuin sijaitsee Haagissa Alankomaissa. 

Lisätietoja: ministeri Elisabeth Rehn, 040-514 9369 ja kansainvälisen oikeuden yksikön päällikkö, ulkoministeriö Satu Suikkari-Kleven, puh. 040-760 3578.

pdfMinisteri Rehnin puhe istunnossa uhrirahaston toiminnasta (englanniksi)

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 16.11.2012


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot