Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun tänään julkistettu raportti antaa suosituksia Suomelle - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 25.9.2012 | Ulkoministeriö

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun tänään julkistettu raportti antaa suosituksia Suomelle

Tiedote 223/2012
25.9.2012

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muižnieks vieraili Suomessa 11.–13. kesäkuuta. Vierailunsa aikana hän tapasi valtiovallan sekä muita ministeriöiden, laillisuusvalvojien ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Lisäksi hän vieraili Leevi ry:n vanhusten palvelukodissa.

Vierailun pohjalta on laadittu tänään julkistettu raportti, joka sisältää ihmisoikeuksien edistämiseen liittyviä suosituksia Suomelle. Ihmisoikeusvaltuutettu arvioi Suomen yleistä ihmisoikeustilannetta hyväksi ja uusia rakenteita, mukaan lukien kansallisen ihmisoikeusinstituution perustaminen, tervetulleeksi. Raportissaan Muižnieks tarkastelee yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä eri väestöryhmien osalta, tasa-arvoa ja erityisenä painopisteenä saamelaisten oikeuksia.

Ihmisoikeusvaltuutettu antaa raportissaan Suomelle suosituksia muun muassa koskien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ratifiointia mukaan lukien ILO169 sekä vähemmistöjen, vammaisten henkilöiden, sukupuolivähemmistöjen ja ikääntyvien henkilöiden oikeuksia. Muižnieks on huolissaan muun muassa Suomessa lisääntyneistä vihapuheista, puutteista vanhusten hyvän ja tasapuolisen hoidon turvaamisessa, trans- ja intersukupuolisten henkilöiden syrjinnästä, naisiin kohdistuvasta väkivallasta, yhdenvertaisuuslainsäädännöstä ja saamelaisten oikeuksista.

Ihmisoikeuskeskus ja kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta järjestävät raportin seurantaa koskevan seminaarin Helsingissä 30. marraskuuta. Tavoitteena on edistää tietoisuutta raportin suosituksista ja keskustella niiden täytäntöönpanon mahdollisesti edellyttämistä toimenpiteistä yhdessä viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Euroopan neuvosto perusti ihmisoikeusvaltuutetun viran vuonna 1999. Ihmisoikeusvaltuutetun tehtävänä on edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista, ihmisoikeuskoulutusta ja tietoisuutta ihmisoikeuksista Euroopan neuvoston käytettävissä olevin keinoin. Osana ihmisoikeuksien toteutumisen seurantaa ihmisoikeusvaltuutettu vierailee Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa ja antaa suosituksia ihmisoikeuksien täytäntöönpanon kehittämiseksi. Latvialainen Nils Muižnieks aloitti tehtävässään huhtikuussa 2012.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Erik Lundberg, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, puh. 040 352 0955, sähköposti erik.lundberg(a)formin.fi, lainsäädäntöneuvos Krista Oinonen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 040 158 5482, sähköposti krista.oinonen(a)formin.fi

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 25.9.2012


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot