Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Ulkoministeri Tuomiojan ajatuksia vuoden vaihtuessa - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 23.12.2011 | Ulkoministeriö

Ulkoministeri Tuomiojan ajatuksia vuoden vaihtuessa

Kansainvälisyys on erityisen tärkeää pienille, taloudessaan ulkomaankaupasta riippuvaisille maille kuten Suomelle. Kun muun muassa aktiiviset kansalaisjärjestöt ja –liikkeet sekä sosiaalinen media ovat nousseet vahvoiksi vaikutuskanaviksi, myös suomalaisten kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ovat lisääntyneet.

Elämme maailmassa, johon kuuluu koko ajan kasvanut kansainvälinen riippuvuus kaikissa asioissa. Siksi ei yksittäinen valtio, oli kyseessä super- tai kääpiövaltio, voi irtaantua siitä.

Myös kaikki maailman laaja-alaiseen turvallisuuteen kohdistuvat haasteet edellyttävät mahdollisimman laajaa monenkeskistä yhteistyötä. Tämän me Suomessa hyvin ymmärrämme ja olemme siksi avoimia yhteistyössä eri maaryhmissä ja järjestöissä.

EU:n lisäksi toinen kannaltamme keskeinen vaikutuskanava on pohjoismainen yhteistyö. Samankaltaisten yhteiskuntiensa takia Pohjoismailla on yhteisiä tavoitteita monissa kysymyksissä. Niitä edistetään YK:ssa, EU:ssa, Etyjissä ja osin myös Natossa.

Historiamme ja yhteiskuntamallimme vuoksi meillä on myös erityisiä vahvuusalueita. Tästä esimerkkejä ovat kokonaisvaltainen lähestymistapa kriisinhallintaan, rauhanvälitys ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen myös kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden kysymysten yhteydessä. Toimintaa näissäkin asioissa vahvistetaan edelleen.

Suomi on luotettu toimija kansainvälisissä asioissa. Tätä toimintaa koko ulkoministeriö edesauttaa kokemuksellaan ja osaamisellaan.

Haluan toivottaa kaikille levollista ja rauhallista joulua!

Erkki Tuomioja
ulkoministeri
 

Tulosta

Päivitetty 23.12.2011


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot