Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomi jäseneksi UNSCEARiin - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista : Uutiset

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 16.11.2011

Suomi jäseneksi UNSCEARiin

Suomi on valittu YK:n alaisen UNSCEARin (United Nations Scientific Comittee on the Effects of Atomic Radiation) jäseneksi. Komitea tekee tieteellisiä yhteenvetoja ionisoivan säteilyn esiintymisestä, säteilylle altistumisesta ja säteilyn terveyshaitoista. Esimerkiksi Kansainvälinen säteilysuojelutoimikunta ICRP pohjaa suosituksensa UNSCEARin riskiarvioihin. 

United NationsSäteilyturvakeskuksen (STUK) tutkimusjohtaja Sisko Salomaa on toiminut tarkkailijana UNSCEARissa jäsenyysneuvottelujen ajan. Käytännössä komitean työhön osallistuu useita asiantuntijoita käsiteltävän asian mukaan.

”Kautta vuosien Suomi on säntillisesti toimittanut kansallisia tietoja UNSCEARin käyttöön ja suomalaisia tutkimusjulkaisuja on laajasti siteerattu UNSCEARin raporteissa. Tarkkailijakaudella yhteistyö on entisestään syventynyt. STUK on ollut kehittämässä eurooppalaista tietokantaa potilaiden saamien säteilyannosten seurannasta ja tätä teknologiaa voidaan hyvin hyödyntää myös globaalilla tasolla. Toinen keskeinen alue on sisäinen altistuminen radioaktiivisille aineille, jossa meillä on tietoa erityisesti uraanista. Suomessa uraania on juomavedessä runsaammin kuin muualla maailmassa. Tällä hetkellä osallistumme myös Fukushima-raportin laatimiseen, erityisesti työntekijöiden altistuksen ja terveyshaittojen osalta. Asiasta annetaan yhteenveto YK:n yleiskokoukselle ensi vuonna”, kertoo Sisko Salomaa.

UNSCEAR perustettiin 1955 ja se raportoi suoraan YK:n yleiskokoukselle. UNSCEARin jäseninä on ollut pitkään 21 valtiota. Nyt otettiin kuusi uutta jäsentä: Suomi, Valko-Venäjä, Ukraina, Etelä-Korea, Espanja ja Pakistan. Jäseneksi hyväksytyt maat nimeävät komiteaan oman edustajansa.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 9.12.2011


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot