Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Tasavallan presidentti Tarja Halosen puheenvuoro korkean tason Libya-kokouksessa New Yorkissa 20.9.2011 - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista : Puheet

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Puheet, 23.9.2011 | Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Tarja Halosen puheenvuoro korkean tason Libya-kokouksessa New Yorkissa 20.9.2011

Muutosvarauksin, puheen kieli englanti

Aluksi haluan ilmaista mitä suurimman kunnioitukseni Libyan kansaa kohtaan heidän maassaan meneillään olevan historiallisen muutoksen johdosta. Suomi on valmis tukemaan Libyaa sen tiellä eteenpäin.

Taistelu demokratian ja kansalaisoikeuksien puolesta ovat yhdistäneet libyalaisia. Suomi pitää erittäin arvokkaana, että väliaikainen kansallisneuvosto korostaa kansallisen yhtenäisyyden tunteen, sovinnon ja osallistavan poliittisen ja hallintojärjestelmän rakentamisen tärkeyttä sekä yhtäläisten kansalaisoikeuksien ja ilmaisun vapauden kunnioittamista.

Demokraattinen valtio rakentuu oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien tehokkaan suojelun pohjalle. Suomi arvostaa suuresti väliaikaisen kansallisneuvoston puheenjohtajan lausuntoja kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja normien noudattamisen tärkeydestä. Tänä kriittisenä aikana on elintärkeää tuomita kaikki ihmisoikeusloukkaukset ja varmistaa, että ne eivät jää rankaisematta.

YK:n turvallisuusneuvostolla on ollut keskeinen rooli kansainvälisen yhteisön aktivoimisessa Libyan kansan tukemiseksi ja suojelemiseksi. YK:lla on jatkossakin oltava keskeinen vastuu kansainvälisen yhteisön tuen koordinoinnista. Suomi pitää YK:n tukioperaatiota Libyassa tervetulleena.

Haluan korostaa, kuinka tärkeässä asemassa naiset ovat kestävän ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Suomi kannustaa uutta Libyaa varmistamaan sekä naisille että miehille rajoittamattomat ihmisoikeudet. Libyan tulevaisuuden kannalta on tärkeää pyrkiä kaikin keinoin saamaan kaikkien kansalaisten voimavarat käyttöön sekä takaamaan kaikille yhtäläiset oikeudet.

Suomi on valmis vastaamaan Libyan viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan pyyntöihin. Tarjoamme tukeamme YK:n ja EU:n kautta sekä kahdenvälisesti demokratian rakentamiseen, ihmisoikeuksien edistämiseen ja oikeusvaltion vahvistamiseen. 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 23.9.2011


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot