Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Alkuperäiskansojen koulutusmahdollisuudet esillä Suomen, Ecuadorin ja Saamelaiskäräjien oheistapahtumassa - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 27.5.2011

Alkuperäiskansojen koulutusmahdollisuudet esillä Suomen, Ecuadorin ja Saamelaiskäräjien oheistapahtumassa 

Suomen ja Ecuadorin pysyvät edustustot, Ecuadorin kulttuuriperintöministeriö sekä Saamelaiskäräjät järjestivät yhteisen oheistapahtuman New Yorkissa 16.–27.5.2011 pidetyn YK:n alkuperäiskansafoorumin yhteydessä. Tapahtumassa seurattiin paneelikeskustelua, joka käsitteli alkuperäiskansojen toimielimiä ja oikeutta osallistua päätöksentekoon erityisesti koulutuksen näkökulmasta.

Paneelikeskustelua johti foorumin jäsen Eva Biaudet Paneelikeskustelua johti foorumin jäsen Eva Biaudet.

Paneelikeskustelua johti foorumin jäsen Eva Biaudet ja panelisteina toimivat Saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja Irja Seurujärvi-Kari, Ecuadorin kulttuuriperintöministeri María Fernanda Espinosa Garcés sekä alkuperäiskansaerityismekanismin EMRIP:n (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples) puheenjohtaja José Carlos Morales.

Irja Seurujärvi-Kari ilmaisi huolestuneisuutensa saamen kielen opetuksen ongelmia kohtaan ja korosti kielitaidon merkitystä saamelaisen identiteetin säilymisen kannalta. Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö on vuoden 2010 lopulla tukenut kaikkien kolmen Suomessa puhutun saamenkielen asemaa myöntämällä yhteensä 450 000 euron suuruisen tuen saamenkieltä elvyttäviin hankkeisiin, joissa keskeisessä asemassa on Uuden Seelannin maorien vastaavasta toiminnasta mallinsa saanut kielipesätoiminta eli kielikylpypäivähoito.

María Fernanda Espinosa Garcés kertoi kaksikielisen ja monikulttuurisen koulutuksen kehityksestä Ecuadorissa 1960-luvulta nykypäivään. Ecuadorissa monikulttuurisuuden huomiointi on edistynyt merkittävästi viime vuosikymmenien aikana, ja tämän hetken tärkeimpiä tavoitteita on koulutuksen laadun parantaminen sekä korkeakoulutuksen lisääminen alkuperäiskansojen edustajien keskuudessa.

José Carlos Morales toi puheenvuorossaan ilmi sukupolvien välisen kommunikaation merkityksen kielen ja kulttuurin säilymisen kannalta. Hän painotti kaikenikäisten yhteisön jäsenten huomioinnin olevan keskeistä kielen säilyttämiseen pyrkiviä toimia suunnitellessa. Morales totesi Seurujärvi-Karin ja Espinosan tavoin, että laadukkaan opetuksen puute on yleistä alkuperäiskansojen parissa maailmanlaajuisesti ja lisäsi edelleen, että henkilökohtaisen kulttuuriperinnön tuntemus on vahvuus myös edistettäessä kulttuurienvälistä avarakatseisuutta ja ymmärrystä.

Sivutapahtuman seitsenkymmenhenkinen yleisö osallistui keskusteluun aktiivisesti.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 29.6.2011


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot