Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Yhteiskunnan eri toimijoilla merkittävä rooli itäisen Afrikan turvallisuus- ja kehityskysymyksissä - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 17.5.2011

Yhteiskunnan eri toimijoilla merkittävä rooli itäisen Afrikan turvallisuus- ja kehityskysymyksissä

Suomen ja Kenian pysyvät edustustot YK:ssa järjestivät perjantaina 13. toukokuuta tilaisuuden teemalla konfliktit, turvallisuus ja kehitys Itä-Afrikassa.  Tilaisuutta isännöi Suomen pysyvän edustajan sijainen YK:ssa, ministeri Janne Taalas. Hän avasi tilaisuuden toteamalla, että Suomi on jo usean vuosikymmenen ajan tehnyt kehitysyhteistyötä Afrikan maiden kanssa ja Itä-Afrikka on Suomelle erityisen tärkeä alue. Suomi panostaa vahvasti Afrikan kehitykseen ja sitä kautta myös alueen turvallisuuteen ja vakauteen.   

 Tilaisuudessa kuultiin The Stimson Center -ajatushautomon puheenjohtajan Ellen Laipsonin puheenvuoro, jossa hän korosti vahvasti turvallisuuden ja kehityksen yhteyttä. ”Pehmeä kehitys” ja ”kova turvallisuus” tulee nähdä yhtenä kokonaisuutena.  Kenian

Kenian entinen suurlähettiläs Ochieng Adala oli yksi tilaisuuden panelisteistaKenian entinen suurlähettiläs Ochieng Adala oli yksi tilaisuuden panelisteista.

entinen pysyvä edustaja YK:ssa ja Afrikan Rauhan Foorumin puheenjohtaja, suurlähettiläs Ochieng Adala, korosti puheenvuorossaan, kuinka tärkeää julkisen ja yksityissektorin sekä kansalaisjärjestöjen yhteistyö on turvallisuus- ja kehityskysymyksissä. Oxfamin edustaja Øistein Moskvil Thorsen puolestaan painotti valtion vastuuta ja toimien läpinäkyvyyttä kansainvälisten asevalvontasopimusten toimeenpanossa.

Puheenvuoroissa nousi selvästi esille koko yhteiskunnan huomioiminen turvallisuuden ja kehityksen edistäjänä. Valtion rinnalle on noussut lukuisia toimijoita, joiden merkitys näiden kysymysten ratkaisussa on puhujien mielestä tervetullut. Kaikki olivat myös yksimielisiä, että turvallisuus ja kehitys kulkevat käsi kädessä ja ne ovat tiiviissä yhteydessä muun muassa ihmisoikeus-, koulutus- sekä oikeusvaltioperiaatekysymyksiin.

Panelistien puheita seurasi vilkas keskustelu aseiden leviämisen estämisestä, toimijoiden vastuullisuudesta ja poikkihallinnollisen näkökulman vahvistamisesta. Kysymyksissä nousi esiin myös uusien toimijoiden vastuullisuuden tärkeys kuin myös valtion sitoutuminen turvallisuuskysymysten ratkaisemiseen.

Tilaisuuteen osallistui noin viisikymmentä henkeä, pääasiassa eri maiden YK-edustustojen diplomaatteja. Teema herätti suurta mielenkiintoa erityisesti Afrikan maiden keskuudessa.

 

 

 

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 17.5.2011


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot