Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Vuosituhannen kehitystavoitteita käsittelevä korkean tason täysistunto: tasavallan presidentin Tarja Halosen puhe New Yorkissa 21.9.2010 - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Puheet, 21.9.2010

Vuosituhannen kehitystavoitteita käsittelevä korkean tason täysistunto: tasavallan presidentin Tarja Halosen puhe New Yorkissa 21.9.2010

(muutosvarauksin; puheen kieli englanti)

Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhatjulistus perustuu ajatukseen, jonka mukaan rauha ja turvallisuus, kehitys sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen liittyvät toisiinsa ja vahvistavat toisiaan. Tämä kolmiyhteys on yhä totta.

Demokraattinen valtio, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota sekä toteuttaa hyvää hallintoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta tarjoaa vankan perustan kansalaistensa pyrkimyksille. Kansalaisjärjestöjen toiminta on ollut ja on olennaista tavoitteiden toimeenpanossa. Tarvitsemme siinä myös liike-elämän työtä.

On selkeää näyttöä siitä, että yhteiset ponnistuksemme ovat tuottaneet tuloksia. Vuosituhattavoitteista on tullut olennainen osa kehitysmaiden omia kansallisia kehittämisstrategioita. Monet esimerkit osoittavat, että vuosituhattavoitteilla on ollut tärkeä rooli köyhyyden vähentämisessä eri maissa.

Suomi on sitoutunut täysin vuosituhannen kehitystavoitteisiin. Jatkamme kehitysyhteistyön rahoituksen lisäämistä ensi vuonna 0,58 prosenttiin bruttokansantulosta, jotta saavutamme 0,7 prosentin tavoitteen vuoteen 2015 mennessä. Suuntaamme tukea yhä enemmän Afrikkaan, ja kannustamme muita maita tekemään samoin.

Vuosituhannen kehitystavoitteet ovat osa laajaa kehitysohjelmaa. Ohjelma sisältää toisiaan vahvistavia tavoitteita kaikkien ihmisoikeuksien kunnioittamisen, edistämisen ja suojelemisen varmistamiseksi sekä demokratian ja hyvän hallinnon vahvistamiseksi.

Naisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen on ratkaisevaa vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Tarvitsemme kuitenkin sekä naisten että miesten sitoutumista ja osallistumista.
Viimeaikainen äitiyskuolleisuuden lasku osoittaa, että toimillamme on vaikutusta. Lisääntymis- ja äitiysterveyttä edistämisessä oikeuksiin perustuva lähestymistapa on erityisen tärkeää. Tämä huivi olkapäilläni viestii naisten ja miesten vahvasta kampanjasta, joka tukee sitä.

Suomi toivottaa tervetulleeksi ja tukee voimakkaasti hiljattain perustettua UN Women -järjestöä, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa niin maailmanlaajuisesti kuin YK-järjestelmän sisälläkin.

* * *

Köyhyyden poistamisen ja ihmisten elämän parantamisen on perustuttava taloudelliseen, sosiaalisen ja ekologiseen kestävyyteen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alkuperäiskansoihin ja etnisiin vähemmistöihin, jotka joutuvat usein syrjityiksi. Vammaisten oikeudet on tehtävä näkyväksi ja otettava huomioon kaikilla tasoilla vuosituhannen kehitystavoitteita toteutettaessa.

Vuonna 2004 päätimme, että globalisaatiota on uudistettava, sillä vain reilumpi globalisaatio voi olla myönteinen voima maailman ihmisille. Meidän on luotava olosuhteet kestävälle talouskasvulle, joka tuo säällisiä työpaikkoja. Köyhyyden vähentämisessä se on olennaista.

Ilmastonmuutos ja vuosituhannen kehitystavoitteet ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. Ilmastotyö edistää ponnistelujamme vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Meidän on suojeltava biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemejä, jotka auttavat tehokkaassa pitkän aikavälin sopeutumisessa ilmastonmuutokseen. Suomessa odotetaan hedelmällistä biodiversiteettiä käsittelevää korkean tason tapahtumaa huomenna.

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri on perustanut kestävän kehityksen korkean tason paneelin, joka muotoilee uutta näkemystä kestävästä kasvusta ja hyvinvoinnista. Minulla on kunnia toimia tämän paneelin puheenjohtajana yhdessä Etelä-Afrikan presidentin Jacob Zuman kanssa. Sunnuntaina pidetyn ensimmäisen kokouksen jälkeen voin kertoa, että paneeli ryhtyy päättäväisesti tuomaan esille uusia näkemyksiä haasteen kohtaamiseksi.

* * *

Uskomme Suomessa vahvasti, että vuosituhannen kehitystavoitteet voidaan saavuttaa. Vahva monenkeskinen järjestelmä on työssä olennainen keino. Päämäärät voidaan saavuttaa ainoastaan yhteistyöllä ja tasapuolisella osallistumisella. Sekä kehittyneillä mailla että kehitysmailla on oltava mahdollisuus osallistua ja sitoutua maailmanlaajuiseen päätöksentekoon.

Kymmenen vuotta sitten minulla oli kunnia toimia puheenjohtajana Yhdistyneiden kansakuntien Millennium -huippukokouksessa yhdessä Namibian presidentin Sam Nujoman kanssa. Muistan hyvin tuon kokouksen innostuneen ilmapiirin. Pitäkäämme sama henki sydämessämme ja kääntäkäämme vuosituhattavoitteet osaksi ihmisten elämää.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 25.9.2010


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot