Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen osapuolten 15. konferenssi: tasavallan presidentin Tarja Halosen puheenvuoro Kööpenhaminassa 16.12.2009 - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Puheet, 16.12.2009

Ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen osapuolten 15. konferenssi: tasavallan presidentin Tarja Halosen puheenvuoro  Kööpenhaminassa 16.12.2009 

(muutosvarauksin; puheen kieli englanti)

Tie Balilta Kööpenhaminaan on ollut pitkä ja kivinen. Me kaikki tiedämme käsissämme olevan tehtävän kiireellisyyden. Olemme täällä tehdäksemme lujan sitoumuksen ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin turvaamiseksi. On aika sinetöidä sopimus.

Kööpenhaminassa on päästävä sopimukseen vähintään kolmesta seuraavasta asiasta. Ensinnäkin teollisuusmaiden on sitouduttava kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä.

Toiseksi, myös kehitysmaiden on annettava selkeä sitoumuksensa. Erityisesti nousevien talouksien on sitouduttava vähentämään päästöjensä kasvua.

Kolmanneksi, oikea asenne on ehdottoman tärkeää, mutta ilmastonmuutoksen torjunta vaatii myös taloudellisia voimavaroja. Kehitysmaat tarvitsevat rahoitusta ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, siirtymisessä kohti vähäpäästöistä kehitystä ja metsien häviämisen torjumisessa. Meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota köyhimpiin ja haavoittuvimpiin. Tulemme tarvitsemaan sekä julkista että yksityistä rahoitusta.

Rahoitusta tarvitaan välittömästi. Suomi on valmis osallistumaan kustannuksiin oman osuutensa mukaisesti. Olemme jo luvanneet 110 miljoonaa euroa niin kutsuttuun nopeasti käytettävissä olevaan rahoitukseen seuraavien kolmen vuoden aikana, ja tarkoituksenamme on harkita tuen nostamista, kun sopimus astuu voimaan.

* * *

Sillan rakentaminen kohti uutta kestävää maailmaa on meidän jokaisen oikeus ja velvollisuus. Myös meillä naisilla on tärkeä rooli. On ensisijaisen tärkeää, että naiset osallistuvat sekä neuvotteluihin että päätösten toimeenpanoon. Naisten on oltava mukana kaikilla tasoilla niin kansainvälisesti, kansallisesti kuin paikallisestikin.

Koko maailma seuraa kokoustamme ja odottaa päätöksiä tässä ja nyt. Suomi on valmis tekemään oman osuutensa. Kioton pöytäkirja kattaa vain yhden kolmanneksen päästöistä maailmanlaajuisesti. Tarvitsemme kaikkia mukaan. Uusi ilmastosopimus on saavutettavissa. Olen vakuuttunut, että löydämme keinot jäljellä olevien näkemyserojen ratkaisemiseksi. Tehkäämme Kööpenhaminasta uusi alku.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 16.12.2009


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot