Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 21.1.2014 | Ulkoministeriö

Ministeri Stubb tyytyväinen USA-investointineuvottelujen julkistamiseen

Tiedote 19/2014
21.1.2014

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb on tyytyväinen Euroopan komission päätökseen julkistaa ehdotuksensa EU:n ja Yhdysvaltain kauppasopimuksen investointiosuudeksi. Suomi on korostanut koko neuvottelujen ajan, että avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

"Kauppaneuvotteluissa on noudatettava mahdollisimman suurta avoimuutta. Mitä paremmat tiedonsaantikanavat ja vaikutusmahdollisuudet ihmisillä, yrityksillä ja järjestöillä on, sen parempi lopputulos. Avoimuus on myös paras lääke väärinymmärrysten ja ennakkoluulojen kohtaamiseen", ministeri Stubb toteaa.

Komissio julkistaa ehdotuksensa maaliskuussa ja aloittaa samalla kolmen kuukauden julkisen kuulemisajan. Ministeri Stubb kannustaa suomalaisia osallistumaan kuulemiseen.

"Suomessakin muutamat järjestöt ja asiantuntijat ovat esittäneet huolia investointisuojakysymyksiin liittyen. Toivon heidän olevan aktiivisesti mukana kevään keskusteluissa."

Yhdysvallat ja EU neuvottelevat kauppasopimuksesta, joka kattaisi puolet maailman bruttokansantuotteesta. Neuvottelut kunnianhimoisesta transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta alkoivat kesällä 2013.

Sopimukseen on tarkoitus sisältyä myös osio ulkomaisten investointien suojasta ja tähän liittyvästä riitojenratkaisumekanismista. Suomella on tällä hetkellä voimassa 65 kahdenvälistä investointisuojasopimusta.

Lisätietoja:

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 21.1.2014


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot