Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 12.6.2013 | Ulkoministeriö

Kauppaministerit käsittelevät kauppa- ja investointikumppanuussopimusta

Tiedote 135/2013
12.6.2013

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb osallistuu Euroopan unionin ulkoasiainneuvoston kokoukseen perjantaina 14. kesäkuuta Luxemburgissa. Ulkoasianneuvosto kokoontuu kauppaministerien kokoonpanossa.

Kauppaministerit päättävät EU:n ja Yhdysvaltojen välistä kauppa- ja investointikumppanuussopimusta koskevasta neuvottelumandaatista. Suomi tukee mandaatin hyväksymistä. Jos neuvotteluohjeista saavutetaan yhteisymmärrys, sopimusneuvottelut käynnistetään mahdollisimman pian.

Suomi katsoo kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen vahvistavan transatlanttista kumppanuutta ja tuovan merkittäviä positiivisia talousvaikutuksia EU-alueelle. Sopimus edistää EU:n talouskasvua ja työllisyyttä, koska se parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja markkinoillepääsyä Yhdysvalloissa. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa sääntelyä ja poistaa tulleja.

Kokouksessa keskustellaan myös EU:n ja Kanadan vapaakauppasopimusneuvotteluista, jotka ovat loppusuoralla. Lisäksi kauppaministerit arvioivat EU:n ja Kiinan kauppa- ja taloussuhteita. Suomi kannattaa komission ehdotusta investointisuojasopimuksen neuvottelemisesta Kiinan kanssa. Keskusteluissa käsitellään myös Maailman kauppajärjestö WTO:n Indonesiassa 3. – 6. joulukuuta pidettävän ministerikokouksen järjestelyitä.

Lisätietoja: ministerin lehdistöavustaja Mari-Kaisa Brander, puh. 040 131 3388, ja yksikön päällikkö Okko-Pekka Salmimies, kauppapolitiikan yksikkö, puh. 040 742 8420

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 12.6.2013


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot