Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 10.6.2013 | Ulkoministeriö

Avoimuus ja syrjinnän vastustaminen Suomen ihmisoikeuspolitiikan kärkiteemoja

Tiedote 133/2013
10.6.2013

Ulkoasiainministeriö julkisti tänään ensimmäisen oman ihmisoikeusstrategiansa. Se täydentää koko valtioneuvoston eduskunnalle kerran hallituskaudessa antamaa ihmisoikeusselontekoa.

Strategialla ja siihen liittyvällä toimintaohjelmalla on kaksi tavoitetta: toisaalta valtavirtaistaa ihmisoikeudet entistä paremmin ulkoasiainhallinnon koko toimintaan ja toisaalta lisätä Suomen kansainvälisen ihmisoikeustoiminnan vaikuttavuutta määrittämällä ihmisoikeuspolitiikan läpileikkaavat tavoitteet ja kärkihankkeet.

Strategia ohjaa ulkoasianhallinnon toimia niin turvallisuuspolitiikan, taloudellisten ulkosuhteiden kuin kehityspolitiikankin alueilla. Tilaisuudessa puhunut ulkoministeri Erkki Tuomioja korosti ihmisoikeuksien erityistä merkitystä Suomen ulkopolitiikassa: ”Ihmisoikeudet ovat tärkeä osa ulkopolitiikkaamme kaikilla osa-alueilla. Jatkossa pyrimme entisestään lisäämään ihmisoikeusosaamista ulkoasiainhallinnossa. Tarkoitus on tehostaa ja systematisoida virkamiestemme ihmisoikeuskoulutusta sekä käyttää entistä tehokkaammin hyväksi ihmisoikeusaktiivien ja -tutkijoiden asiantuntemusta”, Tuomioja totesi.

Ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategia määrittelee toiminnan läpileikkaaviksi tavoitteiksi syrjinnän poistamisen sekä avoimuuden ja osallisuuden lisäämisen. Nämä tavoitteet ohjaavat toimintaa strategian voimassaolon eli vähintään viiden vuoden ajan.

Strategiaan liittyvä toimintaohjelma määrittää kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan kolme kärkihanketta tulevalle kahdelle vuodelle: naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet sekä osallisuuden lisäämisen. Kaikkien hankkeiden yhteydessä Suomi painottaa erityisesti syrjittyjen ryhmien oikeuksia.

Uutta strategiassa on myös sen tekotapa ja seurantamekanismi. Ihmisoikeusjärjestöistä ja eduskuntapuolueiden edustajista koostuva Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta on osallistunut alusta lähtien uuden linjauksen valmisteluun. Neuvottelukunnalla on keskeinen rooli strategian ja toimintaohjelman toteutumisen seurannassa.

Kehitysministeri Heidi Hautala painotti tilaisuudessa ihmisoikeuspuolustajien roolia ihmisoikeuksien valvonnassa ja edistämisessä. Hautalan mukaan tulee miettiä yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa miten Suomi voi toimia suoraan ihmisoikeusaktiiveihin kohdistuvan väkivallan ja häirinnän estämiseksi ja viime kädessä suojan tarjoamiseksi maissa, joissa Suomi tekee kehitysyhteistyötä. Suomen kehityspolitiikka on ihmisoikeusperustaista.

Myös ulkoministeri Tuomioja korosti kansalaisjärjestöjen merkitystä Suomen ihmisoikeuspolitiikan kehittämisessä ja tuloksellisuudessa. Tuomioja toivoi tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Myös kritiikki on tärkeää politiikan kehittämiseksi.

Strategian julkaisun yhteydessä Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta juhli 25-vuotista taivaltaan. Neuvottelukunnalla on ollut keskeinen rooli ihmisoikeuksien vahvistamisessa Suomen ulkopolitiikassa. Neuvottelukunnan puheenjohtaja toimii nykyisin kansanedustaja Astrid Thors.  Aiempina puheenjohtajina ovat toimineet Nils Torvalds, Tarja Kantola, Kristina Stenman sekä Peter Stenlund. 

Lisätietoja ulkoasianhallinnon ihmisoikeusstrategiasta: neuvonantaja Rauno Merisaari, puh. 040 838 2960

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 10.6.2013


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot