Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista: Puheet

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 23.4.2013

Veronkierto köyhdyttää sekä teollisuus- että kehitysmaita

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen tapasi maanantaina YK:n varapääsihteeri Jan Eliassonin New Yorkissa. Tapaamisen pääaiheena oli YK:n rooli kansainvälisessä verotusyhteistyössä. Ministeri Urpilainen nosti esille mielenkiintonsa veropetosten ja veronkierron vähentämiseen maailmanlaajuisesti ja kysyi, mitä YK voisi tehdä enemmän teeman edistämiseksi. Eliassonin mielestä tähän aihepiiriin olisi nyt aika keskittyä enemmän.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen tapasi YK:n varapääsihteerin Jan Eliassonin New Yorkissa 22.huhtikuuta. Kuva: Pirjo-Liisa Heikkilä.Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen tapasi YK:n varapääsihteerin Jan Eliassonin New Yorkissa 22.huhtikuuta. Kuva: Pirjo-Liisa Heikkilä.

Eri tavoin – sekä laillisesti että laittomasti – poisjääneet verotulot köyhdyttävät sekä teollisuus- että kehitysmaita: valtavat varat jäävät käyttämättä taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Eliasson näki Suomen olevan hyvässä asemassa vaikuttaa keskusteluun ja argumentoida, miksi verolainsäädäntö ja verokannon toimivuus ovat keskeinen tekijä kehityksessä.

600 miljoonaa nuorta on toimettomina – riskinä menettää yksi sukupolvi

Valtiovarainministeri Urpilainen osallistui myös YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC), Maailmanpankki-ryhmän, WTO:n ja UNCTAD:n vuosittaiseen yhteisistuntoon. Puheessaan hän nosti esiin kestävän kehityksen merkityksen. ”Luonnonvarojen kestävä käyttö vaatii, että nykysukupolvi tunnistaa olemassa olevien resurssien rajat ja käyttää niitä tasapuolisesti sekä pitää huolta siitä, että myös kasvu on ympäristöllisesti kestävää”, Urpilainen totesi.  Tämä linkittyy ministerin mukaan haitalliseen – ja kalliiseen – fossiilisten polttoaineiden tukemiseen. Tukia usein puolustetaan yhteiskunnallisilla tavoitteilla, mutta ne näyttävät enimmäkseen hyödyttävän rikkaita.

Ministeri Urpilainen otti puheessaan esiin toisen ajankohtaisen haasteen: nuorten työllisyyden. ”Yksistään se ei riitä, että luonnonvarat jaetaan tasapuolisesti eri sukupolvien välillä. Myös mahdollisuudet pitää jakaa tasaisesti.”

Yksi tämänhetkisen talouskriisin seurauksista on dramaattinen nuorisotyöttömyyden lisääntyminen. ”Riskinä ei ole vain talouskasvun menetetty vuosikymmen vaan riskinä menettää yksi sukupolvi.  600 miljoonaa nuorta on ’toimettomina’ tarkoittaen että he ovat vailla työtä ja opiskelumahdollisuuksia.”

Urpilainen esitteli juuri remontin jälkeen uudelleen avatussa ECOSOC-salissa kokoukseen osallistuneelle YK-yleisölle myös suositusta EU:n laajuisesta nuorisotakuusta: ”Nuorille työttömille tarjotaan työ-, opiskelu- tai harjoittelupaikkaa neljä kuukautta koulun päättymisestä tai työttömäksi joutumisesta. Toivomme näkevämme tällaisen aloitteen muuallakin maailmassa, missä mahdollista.”

Maanantaina pidetyn vuosittaisen yhteisistunnon tavoitteena on pyrkiä lähentämään eri toimijoiden (ECOSOC, Maailmanpankki-ryhmä, WTO ja UNCTAD) keskustelua kehityksestä ja kehitysrahoituksesta. Kokous pidetään heti Maailmanpankin vuosikokouksen perään, joka helpottaa valtiovarainministereiden osallistumista YK-työhön.

Tulosta

Päivitetty 23.4.2013


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot