Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 25.5.2012

Rankaisemattomuus, turvattomuus ja rajoitettu poliittinen edustus naisten haasteina Kongon demokraattisessa tasavallassa

”Jatkuva konflikti ja aseistettujen ryhmien läsnäolo Itä-Kongossa on myös johtanut naisten alituiseen turvattomuuteen. Konfliktilla on myös pitkäaikaisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia naisiin” Elsie Effange-Mbella totesi.

“Kansainvälisen yhteisön tulee tukea kansallista yhtenäisyyttä. Hallituksen heikkous on johtanut kasvavaan rankaisemattomuuteen, aseiden määrän lisääntymiseen sekä välinpitämättömyyteen vallitsevia lakeja kohtaan” Josephine Ngulula Kabeya korosti.

Photo: Embassy of Finland.Kuva: Suomen suurlähetystö.

Josephine Ngulula Kabeya, kongolaisen naisten oikeuksien kattojärjestön ”the Forum de la Femme Ménagèren (FORFEM)” puheenjohtaja, ja Elsie Effange-Mbella, YK:n Kongon rauhanturvaoperaation (MONUSCO) tasa-arvoneuvonantaja, kertoivat Kongon demokraattisen tasavallan tämänhetkisestä tilanteesta Suomen pysyvän YK-edustuston ja kansalaisjärjestöjen naiset, rauha ja turvallisuus koalition (NGO Working Group on Women, Peace and Security) järjestämässä tilaisuudessa 16. toukokuuta 2012.

Lokakuun 2011 vaalien jälkeen Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevä keskustelu New Yorkissa on keskittynyt turvallisuussektorin uudistamiseen sekä maan itäosan turvallisuustilanteeseen. Turvallisuusneuvosto on aloittamassa keskusteluja maassa toimivan rauhanturvaoperaation mandaatin uusimisesta; MONUSCO:n tämänhetkinen mandaatti on voimassa 30. kesäkuuta 2012 asti. Naisten näkökulman huomioiminen näissä keskusteluissa on tärkeää kestävien ratkaisujen löytämiseksi. On tärkeää tuoda esiin naisten turvallisuushuolet ja korostaa heidän ihmisoikeuksiaan sekä oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Kongon demokraattisessa tasavallassa on monia haasteita, mukaan lukien sukupuolten välinen eriarvoisuus. Josephine Ngulula sekä Elsie Effange-Mbella mainitsivat toistuviksi haasteiksi ihmisoikeusrikkomusten rankaisematta jättämisen, seksuaalisen väkivallan, naisten vähäisen osallistuminen päätöksentekoon sekä tasa-arvoasioiden osaamisen heikkouden.  

Vaikka turvallisuustilanne on huolestuttavin maan itäosassa, Josephine Ngulula huomautti turvallisuustilanteen heikenneen koko maassa ja mainitsi esimerkkinä maan sisäisten pakolaisten lisääntymisen Katangan maakunnassa. Vuoden 2011 vaalien jälkeinen hallitus on ollut heikko, mikä on johtanut turvallisuusjoukoista loikanneiden aseellisten ryhmittymien muodostumiseen, lisääntyneeseen aseiden määrään sekä ihmisoikeusrikkomuksiin. Ngulula pyysi kansainvälistä yhteisöä painostamaan Kongon hallitusta dialogiin opposition kanssa, sekä tukemaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamista.

Seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ilmenee eniten idässä, mutta luvut ovat huolestuttavan korkeita myös muissa maakunnissa. Olemassa oleva tilastotieto edustaa vain murto-osaa väkivaltatapauksista, koska naisilla ei ole tarpeeksi paikkoja, josta hakea apua ja yleisesti ottaen asenteet seksuaalisesta väkivallasta selvinneitä kohtaan ovat negatiivisia. Ngulula ja  Effange-Mbella korostivat rankaisemattomuuden vastaisen työn merkitystä. Ngulula sanoi uskovansa, että jos hyvin tunnetut syylliset, kuten kansainvälisen rikostuomioistuimen etsintäkuuluttama kapinallisjohtaja Bosco Ntaganda, pidätettäisiin, se olisi vahva ennaltaehkäisevä viesti muille.

Kongolaisten naisten edustus sekä hallituksessa että parlamentissa on alhainen huolimatta perustuslain takaamasta sukupuoltenvälisestä tasa-arvosta. Vähemmän kuin 10 prosenttia vastavalitusta kansallisesta kokoonpanosta on naisia ja 35 ministeristä vain viisi on naisia. Ngulula sekä Effange-Mbella kehottivat turvallisuusneuvoston jäseniä pohtimaan miten naisten ääni saataisiin paremmin kuuluville. He toivoivat, että turvallisuusneuvosto sisällyttäisi rauhanturvamandaattiin strategian naisten osallistumisesta ja auttaisi naisia osallistumaan neuvotteluihin sekä rauhanrakentamiseen.

Elsie Effange-Mbella huomautti myös naisten ja miesten epätasaisesta edustuksesta MONUSCON toiminnassa ja painotti tarvetta lisätä naisten määrää operaation kaikilla tasoilla, jotta siviilien suojelua saadaan parannettua.

Naiset, rauha ja turvallisuus päätöslauselman 1325 toimeenpanon varmistaminen turvallisuusneuvoston maakohtaisessa työssä

Lokakuussa 2010, kymmenen vuotta päätöslauselma 1325:n hyväksymisen jälkeen, kansalaisjärjestöjen naiset, rauha ja turvallisuus -työryhmä teki analyysin päätöslauselman toimeenpanosta. Analyysi oli selkeä: turvallisuusneuvostolla on kaikki tarvittavat välineet naisten oikeuksien ja osallistumisen varmistamiseksi konflikteissa ja konfliktien jälkeisissä tilanteissa. Tästä huolimatta turvallisuusneuvoston maakohtaisessa työssä, naiset, rauha ja turvallisuus -agendan toimeenpano oli huomattavasti epätasaisempaa.

Suomen pysyvä YK-edustusto pyrkii yhteistyössä kansalaisjärjestöjen naiset, rauha ja turvallisuus koalition (NGO Working Group on Women, Peace and Security)kanssa auttamaan turvallisuusneuvostoa varmistamaan, että naisten ääni todella tulee kuuluviin kun turvallisuusneuvosto tekee keskeisiä päätöksiä.

Vuoden 2012 aikana Suomen YK-edustusto ja naiset, rauha ja turvallisuus -koalitio järjestävät tilaisuuksien sarjan, jonka mahdollistaa konflikti-maiden naisten oikeuksien puolestapuhujien vierailun YK:n päämajaan esittämään edustamansa maan naisten näkemyksiä ja suosituksia suoraan turvallisuusneuvostolle sekä muille kiinnostuneille delegaatioille ja toimijoille.

Naiset, rauha ja turvallisuus kansalaisjärjestökoalitio toimii siltana konfliktialueiden naisten oikeuksien puolustajien ja YK:n päämajan toimijoiden välillä. Koalitio koostuu 18 kansainvälisestä kansalaisjärjestöstä, jotka toimeenpanevat turvallisuusneuvoston naiset, rauha ja turvallisuus - päätöslauselmaa 1325 (2000) sekä toimivat tärkeässä globaalissa roolissa valvomalla politiikkaa ja käytäntöä.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 25.5.2012


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot