Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 15.12.2011

Suomi vahvistaa osallistumistaan kansainväliseen rauhanvälitykseen

Ulkoministeri Tuomioja julkisti Bio Rexissä Helsingissä 14. joulukuuta rauhanvälityksen toimintaohjelman, jonka laatimisesta on sovittu hallitusohjelmassa.

Ulkoministeriön valmistelemassa toimintaohjelmassa on sekä kansainvälisiä että kansallisia toimia, joiden avulla lisätään yhteistyötä ja osaamista rauhanvälityksessä. Ohjelmassa on myös esimerkkejä Suomen toimista ja projekteista rauhanvälityksessä.

Rauhanvälityksen tärkein tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi

Ministeri Erkki Tuomioja kiitti kaikkia kansalaisyhteiskunnan eri tahoja, jotka olivat toimittaneet tärkeitä kommentteja ohjelman sisältöön. Saadut lausunnot tukivat Suomen rauhanvälitystoiminnan vahvistamista. Niissä pidettiin myönteisenä rauhanvälityksen koulutuksen ja tutkimuksen lisäämistä sekä korostettiin naisten roolia rauhanprosesseissa. Tärkeänä kysymyksenä huomioitiin myös riittävien resurssien, erityisesti rahoituksen turvaaminen.

Ulkoministeri Tuomioja ja kehitysministeri Hautala korostivat molemmat Suomen osaamista YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 toimeenpanoon liittyen. Kuva: Eero KuosmanenUlkoministeri Tuomioja ja kehitysministeri Hautala korostivat molemmat Suomen osaamista YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 toimeenpanoon liittyen. Kuva: Eero Kuosmanen

Samat teemat olivat esillä myös julkistamistilaisuudessa käytetyissä puheenvuoroissa. Kansalaisjärjestöjen edustajat olivat erittäin tyytyväisiä rauhanvälityksen toimintaohjelmaan ja ne ottivat sen innokkaasti vastaan tuoden esille jo uusia ehdotuksia osallistumisestaan sen toimeenpanemiseen. Lisäksi kiitettiin mahdollisuudesta osallistua ohjelman kommentointiin jo tekovaiheessa. Ulkoministeri Tuomiojan huomioon siitä, että rauhanvälityksen tärkein tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi, oli helppo yhtyä.

Kehitysministeri Heidi Hautala toi esiin kehitysmaissa tapahtuvan rauhanvälityksen, jolloin se voidaan rahoittaa kehitysyhteistyömäärärahoista. Rauhanvälityksen rahoittamiseksi mahdollisimman nopeasti ja joustavasti kehitysyhteistyövaroista onkin ulko- ja kehitysministerin kesken sovittu erillisestä rauhanvälityksen hankkeiden käsittelymallista.

Ulkoministeri Tuomioja korosti kansallisen yhteistyön lisäämistä toimintaohjelman sisällön konkretisoimiseksi ja toimeenpanemiseksi. Ulkoministeriössä on rauhanvälityksen koordinaattori ja lähitulevaisuudessa kutsutaan koolle sekä viranomaisia että kansalaisyhteiskunnan toimijoita yhdistävä rauhanvälityksen koordinaatioryhmä.

Suomi voi rauhanvälitystoiminnan tukemisessa keskittyä sellaisiin kysymyksiin, joista meillä on vahvaa asiantuntemusta. Molemmat ministerit korostivat Suomen osaamista YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 toimeenpanoon liittyen. Myös kansalaisjärjestöjen puolelta tähän satsaamista pidettiin erittäin toivottavana. Julkistamistilaisuudessa muita esille nostettuja teemoja olivat demokratia, ihmisoikeudet ja sovintoprosessit.

Kansalaisjärjestöjen edustajat olivat tyytyväisiä rauhanvälityksen toimintaohjelmaan. Kuva: Eero Kuosmanen.Kansalaisjärjestöjen edustajat olivat tyytyväisiä rauhanvälityksen toimintaohjelmaan. Kuva: Eero Kuosmanen.

Toimintaohjelman keskiössä ovat aloitteellisuus ja yhteistyö

Ulkoministeri esitteli toimintaohjelman viisi eri osaa: Suomen toiminta kansainvälisen rauhanvälityksen kehittämisessä, Suomen oman rauhanvälityskapasiteetin edistäminen, Suomen osallistumisen lisääminen kansainvälisessä rauhanvälityksessä, temaattiset ja alueelliset painopisteet, sekä rahoitus. 

Suomi voi rauhanvälitystoiminnan tukemisessa keskittyä sellaisiin kysymyksiin, joista meillä on vahvaa asiantuntemusta. Kuva: Eero Kuosmanen.Suomi voi rauhanvälitystoiminnan tukemisessa keskittyä sellaisiin kysymyksiin, joista meillä on vahvaa asiantuntemusta. Kuva: Eero Kuosmanen.

Suomen aktiivinen kansainvälinen toiminta rauhanvälityksen tukemiseksi on saanut aikaan konkreettisia tuloksia. Suomen ja Turkin johdolla perustettiin syksyllä 2010 YK:n yleiskokouksen yhteydessä valtioista ja järjestöistä koostuva rauhanvälityksen ystäväryhmä (Friends of Mediation).

Ystäväryhmän keskeinen saavutus on Suomen ja Turkin johdolla aikaansaatu YK:n ensimmäinen rauhanvälitystä koskeva päätöslauselma, jonka yleiskokous hyväksyi yksimielisesti kesäkuussa. Päätöslauselma korostaa YK:n rauhanvälitystoiminnan vahvistamista, YK:n, alueellisten järjestöjen ja valtioiden yhteistyön lisäämistä sekä naisten aseman vahvistamista rauhanprosesseissa. Ulkoministeri Tuomioja kertoi, että YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on kehunut päätöslauselmaa jopa kiusallisen myönteisesti (”a groundbreaking development that positions the Organization as a standard setter for mediation”).

Ulkoministeri Tuomioja on tehnyt aloitteen myös pohjoismaisen rauhanvälitysverkoston perustamiseksi, jonka avulla halutaan tehostaa pohjoismaista rauhanvälitysyhteistyötä niin viranomaisten kuin tutkijoidenkin kesken.

Kansainvälisiin korkean tason rauhanvälitystehtäviin pääsemisen edellytys on kansallinen poliittinen tahtotila ja tuen ilmaiseminen ehdokkaille. Suomen osallistumisen tehostamiseksi ulkoministeri on nimittänyt VTT Kimmo Kiljusen erityisedustajaksi alueellisiin rauhanvälitystehtäviin. Lisäksi kansanedustaja Pekka Haavisto jatkaa ulkoasiainministerin erityisedustajana toimialueena Afrikan sarvi ja Sudan.

Yhteistyössä kriisinhallinnan asiantuntijoiden, koulutuksen järjestäjien, yliopistojen ja tutkimusyhteisöjen sekä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa tullaan kehittämään rauhanvälityksen perehdytystä ja koulutusta.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 23.12.2011


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot