Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, YK: Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
605 Third Avenue, 35th Floor
New York, N.Y. 10158, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, Sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Puheet, 21.9.2004

Tasavallan Presidentti Tarja Halosen puheenvuoro YK:n yleiskokouksen 59. istunnossa New Yorkissa 21.9.2004

Tämän päivän globalisoituvassa maailmassa turvallisuus ja hyvinvointi ovat jakamattomia. Kestävää rauhaa ei voi olla missään maailmassa, kun miljoonat ihmiset joutuvat joka päivä kohtaamaan riistoa, köyhyyttä, aseellisia konflikteja ja terrorismia.

Ei voida puhua ihmisarvosta, kun miljoonien ihmisten perusoikeuksia loukataan päivittäin. Tasa-arvoa ei ole niin kauan kuin maailmassa syrjitään ihmisiä sukupuolen, rodun tai uskomusten perusteella.
Oikeudenmukaisuutta ei ole, kun kansainväliset ja kansalliset säännöt suosivat rikkaita ja voimakkaita ja sortavat köyhiä ja heikkoja.

Me, kansakuntien perhe, emme voi jäädä sivustaseuraajiksi. Voidaksemme vastata globalisoituvan maailman haasteisiin tarvitsemme monenkeskisiä työkaluja.

Meidän on kehitettävä ja parannettava yhteisiä monenvälisiä instituutioitamme. Tämä koskee erityisesti YK:ta, jonka asema rauhan ja turvallisuuden edistämisessä on ainutkertainen.

Jäsenvaltiot ovat antaneet turvallisuusneuvostolle ensisijaisen vastuun kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä. Turvallisuusneuvoston jäsenten – etenkin sen pysyvien jäsenten – tulee osoittaa yhteistä tahtoa ja tinkiä suppeasti määritellyistä kansallisista eduista. Toisaalta muiden maiden on osoitettava tukea turvallisuusneuvoston asemalle ja sen päätöksille.

Irakin sodan alla kansainvälinen yhteisö kuitenkin epäonnistui. Keskenään ristiriitaiset kansalliset edut ohittivat yhteisen tahdon. Ei sitouduttu riittävästi toimimaan turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti. Osa jäsenkunnasta turvautui voimatoimiin, jotka eivät olleet kansainvälisen oikeuden mukaisia.

Nyt meidän on suunnattava katseemme ja energiamme tulevaan. Meidän tulee palauttaa Irakiin turvallisuus ja vakaus, jotta hyvinvoinnin ja demokratian rakentaminen voi toden teolla käynnistyä.

Suomi osallistuu Irakin poliisivoimien koulutukseen, ja olemme päättäneet myöntää miljoona euroa Irakissa toimivan YK:n henkilökunnan turvallisuusjärjestelyihin.

Monenkeskisyydelle ei ole kestävää vaihtoehtoa. Kansainvälisen yhteisön on tunnettava kollektiivinen vastuunsa. Meidän on kyettävä puuttumaan ja ennaltaehkäisemään tilanteita, jossa ihmisoikeuksia vakavasti loukataan.

Meillä ei ole varaa antaa Darfurin tilanteen riistäytyä käsistä. YK:n ja kansainvälisen yhteisön on kyettävä toimimaan – ajoissa ja tehokkaasti, mutta myös pitkäjänteisesti.

Globalisaatio voisi ja sen pitäisi olla voima, joka vie kohti parempaa tulevaisuutta. Mutta globalisaatio siinä muodossa kuin koemme sen tänä päivänä ei täytä tätä tehtävää ja on eettisesti ja poliittisesti kestämätöntä.

Vuosituhatjulistuksen toimeenpano edellyttää oikeudenmukaisempaa globalisaatiota, joka ottaa huomioon ihmisten tarpeet ja toiveet. Tähän tarvitaan lisää koherenssia, tiiviimpää ja parempaa kansainvälistä yhteistyötä sekä nykyistä vahvempia, demokraattisia valtioita, jotka toimivat oikeudenmukaisuuden puolesta sekä omassa maassaan että maailmalla.

Meidän tulee toimia viivytyksettä saavuttaaksemme vuosituhannen kehitystavoitteet. Olemme sopineet voimavarojen lisäämisestä, paikallisesta omistajuudesta ja hyvästä hallinnosta. Toteuttakaamme nämä lupaukset! Maailman köyhät eivät voi odottaa.

Meidän pitää tehdä kehitysyhteistyömäärärahojen 0,7 prosentin tavoitteesta totta. Meidän tulee suhtautua avoimin mielin uusiin ja innovatiivisiin ehdotuksiin kehityksen lisärahoituksesta, mukaan lukien kansainvälinen verotus.

Yksi konkreettinen osoitus pyrkimyksistä vastata vuosituhatjulistuksen haasteisiin on Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden maailmankomissio. Komissio on laatinut lukuisia suosituksia, joita YK-järjestelmän tulisi tutkia ennen ensi syksyn yhteistä vuosituhatjulistuksen välitarkastelua. Tansania ja Suomi valmistelevat tälle yleiskokoukselle aloitetta maailmankomission suositusten käsittelemiseksi YK:ssa.

YK:lla on tänään ja huomenna keskeinen asema rauhan, turvallisuuden, taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteiden edistäjänä.

Suomi antaa täyden tuen nyt käynnissä olevalle laajalle YK:n uudistustyölle. Aika on kypsä myös turvallisuusneuvoston uudistamiseen ja sen myötä turvallisuusneuvoston jäsenkunnan laajentamiseen vastaamaan paremmin tämän päivän olosuhteita. Meidän täytyy vahvistaa yleiskokousta ja antaa ECOSOC:ille se rooli, joka sille on YK:n peruskirjassa tarkoitettu.

Toivon, että vuoden kuluttua tänne YK:n päämajaan kokoontuessamme voimme ylpeinä todeta ottaneemme konkreettisen askeleen kohti parempaa maailmaa. Tämä on meidän kaikkien vastuulla ja edellyttää meiltä kaikilta paljon työtä.

Tulosta

Päivitetty 22.9.2004


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot