Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

UNICEFin johtokunnan puheenjohtajisto vieraili Bosnia-Hertsegovinassa - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista : Puheet

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 23.4.2013

UNICEFin johtokunnan puheenjohtajisto vieraili Bosnia-Hertsegovinassa

UNICEFin johtokunnan puheenjohtajisto sai tilaisuuden vierailla Bosnia-Hertsegovinassa ja tutustua kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten ja heidän perheidensä arkeen. Puheenjohtajisto, joka koostuu Suomen, Albanian, Guyanan, Kenian ja Iranin edustajista, näki matkan aikana, miten hallinnon eri tasojen yhteistyö parantaa lasten tilannetta.

Lapset lahjoittivat piirustuksiaan UNICEFin johtokunnalle Bosnia-Hertsegovinassa. Kuva: Amer Kapetanović. Lapset lahjoittivat piirustuksiaan UNICEFin johtokunnan puheenjohtajistolle Bosnia-Hertsegovinassa. Kuva: Amer Kapetanović.

Kylien lapset

Bilalovacin kylässä Kiseljakin kunnassa UNICEFin delegaatiolle esiteltiin, kuinka koulun oppilaat on jaettu ryhmiin etnisin perustein. Lapsilla on hyvin vähän mahdollisuuksia olla tekemisissä muiden etnisten ryhmien kanssa tai oppia toisiltaan. Delegaatio tutustui monikulttuurisiin työpajoihin, joiden tarkoituksena on tuoda yhteen erilaisia etnisiä lapsiryhmiä ja näin edistää monikulttuurisuutta.  Ne edistävät myös poliittista ja lainsäädännöllistä työtä etnisten ryhmien jaottelun lopettamiseksi.

UNICEFin johtokunta tutustui Kantonin opetusministeriön kanssa kunnalliseen varhaiskasvatusohjelmaan lähellä Zepceä. Ohjelma tukee valtakunnallista esikoulustrategiaa ja -lakia ja lisää lasten mahdollisuuksia päästä esikouluun.

Derventan kaupungissa delegaatio tapasi kehitysvammaisia lapsia ja heidän vanhempiaan, jotka saavat hoitoa ja tukea UNICEFin, Derventan kaupungin ja Republika Sprskan perustamassa hoitokeskuksessa. Hoitokeskus on palvelu, joka on etabloitunut osaksi laajempaa EU:n tukemaa sosiaalisen turvan ja inkluusion ohjelmaa.

Lapsiystävällisiä esimerkkejä

New Yorkista tulleet vieraat tapasivat nuoria Tuzlan nuorisorangaistuskeskuksessa. Keskus on avoin laitos nuorisorikollisille, josta puuttuvat rangaistuskeskuksille tyypilliset lukot, kalterit ja uniformuiset vartijat. Osana laajempaa lastenoikeuksia edistävää ohjelmaa keskus täydentää UNICEFin nuoriso-oikeuspyrkimyksiä ja laillisia kansainvälisen standardin mukaisia puitteita.  

Tuzlassa delegaatio vieraili myös poliisiaseman lapsiystävällisessä huoneessa. UNICEF ehkäisee väkivaltaa kehittämällä vaihtoehtoja vangitsemiselle ja rahoittamalla lapsiystävällisiä huoneita yhdeksän kunnan poliisiasemilla. Tämän myönteisen käytännön ansiosta Bosnia-Hertsegovina on sitoutunut UNICEFin avulla hankkimaan lapsiystävälliset tilat kaikkiin tuomioistuimiin ja syyttäjänvirastoihin.

UNICEFin  delegaatio tutustui Tuzlassa terveyslaitosten yhteydessä toimiviin varhaiskasvatuspalveluihin, niiden työntekijöihin sekä niitä käyttäviin lapsiin ja äiteihin. Nämä palvelut ovat osa varhaiskasvatuksen kehityspolitiikan täytäntöönpanoa. Tuzlassa on jo sitouduttu palvelujen laajentamiseen koko kantonissa niin, että yli 70% alle kolmivuotiaista lapsista pääsee sen piiriin.

 

Lapsia Tuzlassa. Kuva: Amer Kapetanović. Kuva: Amer Kapetanović.

 

UNICEFin työn tulokset ovat kestävällä pohjalla

Delegaation vierailu Bosnia-Hertsegovinaan päättyi Prutaceen, joka on köyhä yhteisö, johon kuuluu paljon romaneja ja maan sisäisiä pakolaisia. Yhteisössä pyritään vähentämään epätasa-arvoa työskentelemällä yhdessä koulun keskeyttämistä ja väkivaltaa vastaan sekä lisäämällä sosiaalista inkluusiota.

Johtokunnan puheenjohtajisto tapasi matkallaan useita ministereitä, EU-virkamiehiä ja kansainvälisten organisaatioiden edustajia, joiden kanssa he keskustelivat varhaiskasvatuksesta, monikulttuurisesta koulutuksesta, sosiaalisesta turvasta, lasten oikeuksista, väkivallan ehkäisystä ja lastensuojelusta.

Suomen YK-suurlähettiläs Jarmo Viinanen toimii ensimmäisenä suomalaisena UNICEF:n johtokunnan puheenjohtajana vuoden 2013 ajan. Viinasen mukaan matkan parasta antia oli tutustuminen UNICEFin työhön keskitulon maissa. ”Matka lisäsi ymmärrystä UNICEFin työstä, sen mahdollisuuksista ja haasteista. Vierailu antoi mahdollisuuden keskustella UNICEFin henkilökunnan, maiden viranomaisten sekä lasten kanssa UNICEFin työstä ja muista asioista.”

Viinanen vakuuttui matkalla, että UNICEFin työn tulokset ovat kestävällä pohjalla – ne ovat käytännöllisesti  katsoen osa kansallista toimintaa. ”Oli mielenkiintoista huomata miten hyvin UNICEFin työ integroituu kansallisesti asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. UNICEFin työ yhdistää molemmissa maissa politiikkavaikuttamisen käytännön toimintaan kentällä.”

”Parempi käsitys UNICEFin kenttätyöstä antaa eväitä parempaan johtokuntatyöskentelyyn”, sanoo Viinanen. Hän kertoo, että vierailu avarsi näkemystä UNICEFin toiminnan painopistealueista ja työn tärkeydestä myös keskitulon maissa.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 25.4.2013


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot