Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Somalian tilanne näyttää valoisammalta kuin vuosiin - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 21.11.2012

Somalian tilanne näyttää valoisammalta kuin vuosiin

Suomen YK-edustusto järjesti keskustelutilaisuuden Somalian turvallisuustilanteen ja sovitteluprosessin haasteista ja mahdollisuuksista New Yorkissa maanantaina 19.marraskuuta. Aamiaistilaisuudessa kuultiin ensikäden tietoa Somalian turvallisuustilanteesta ja rauhanprosessin etenemisestä sekä edessä olevista haasteista Suomen Kirkon Ulkomaanavun edustajalta, erityisasiantuntija Mahdi Abdilelta.

Abdilen mukaan Somalian tilanne näyttää tällä hetkellä valoisammalta kuin vuosiin. Samalla myös odotukset myönteisen kehityksen jatkumisesta ovat valtavat. Maahan on saatu valittua uusi hallitus ensimmäistä kertaa kahteenkymmeneenviiteen vuoteen. Vastavalitussa parlamentissa ja hallituksessa on koulutettuja ja päteviä edustajia, maan jälleenrakennus on alkanut uudella innolla ja uudenlainen optimismi vallitsee Somalian kansalaisten keskuudessa.

Mahdi Abdile Kirkon Ulkomaanavusta, Theresa Zitting ja Janne Taalas Suomen YK-edustustosta. Kuva: Pirjo-Liisa HeikkiläMahdi Abdile Kirkon Ulkomaanavusta, Theresa Zitting ja Janne Taalas Suomen YK-edustustosta. Kuva: Pirjo-Liisa Heikkilä

Somalian turvallisuustilanne on kuitenkin äärimmäisen herkkä eivätkä maan turvallisuusjoukot ja institutionaalinen kapasiteetti ole vielä riittävän vahvoja. Aluehallinnon kehittämiseksi olisikin ensiarvoisen tärkeää, että saataisiin muodostettua toimiva keskusteluyhteys heimojohtajien, kylän vanhimpien ja uskonnollisten johtajien sekä alueellisten ja poliittisten edustajien välille. Demokraattisen muutoksen on lähdettävä ruohonjuuritasosta käsin, jotta voidaan edetä maan turvallisuustilanteen vakauttamisen sekä poliittisen ja taloudellisen kehityksen tiellä.

Tilaisuudessa korostettiinkin sitä, että avain pitkäntähtäimen kehitykseen piilee laajapohjaisen sovitteluprosessin lisäksi julkisen talouden vahvistamisessa ja kansalaisten koulutuksessa. Valtava nuorisotyöttömyys on hälyttävä ongelma maassa, jossa liittyminen Al-Shabaab-joukkoihin koetaan edelleen hyvin houkuttelevana. Ensiarvoisen tärkeää olisi myös vahvistaa naisten roolia somaliyhteisöissä ja -edustuksessa.

Odotukset ovat korkealla

Myös Somalian pysyvä YK-edustaja, suurlähettiläs Elmi Ahmed Duale totesi edessä olevan isoja haasteita ja odotusten olevan korkealla niin Somalian sisällä kuin ulkopuolellakin. Hän piti akuuteimpana tehtävänä turvallisuustilanteen parantamisen ohella valtion oman varallisuuspohjan kehittämistä. Somalia on lähes täysin riippuvainen kansainvälisen yhteisön ja diasporan avustuksesta valtion omien tulonlähteiden rajoittuessa lähinnä lentokenttä- ja satamaveroihin.  Maahan tarvitaan lisää kouluja, terveyspalveluita ja puhdasta vettä.

Suomi on sitoutunut tukemaan Somalian kehitystä

Suomen pysyvän YK-edustajan sijainen, suurlähettiläs Janne Taalas totesi, että Suomi on sitoutunut tukemaan Somalian kehitystä jatkossakin tiiviisti. Suomi on tukenut Somalian rauhanprosessia aktiivisesti pitäen Somaliaa yhtenä erityispainopistealueenaan. Eräänä keskeisenä prioriteettina maan kehittymiselle voidaan pitää toimivaa oikeuslaitosta ja turvallisuutta. YK:n tuki prosessille on jatkossakin erittäin arvokasta.

Tulosta

Päivitetty 21.11.2012


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot